#TILLSAMMANS

Rasism är inte bara ett integrationsproblem. Den måste bekämpas på alla nivåer. Min vision är en värld utan gränser, en fri migration där vi alla är världsmedborgare och har en möjlighet att flytta men där ingen tvingas fly. Med mig står vi upp för en politik där asylrätten stärks, där anknytning och hälsa ska väga tyngre som skäl än vad de gör idag, där familjer lättare kan återförenas.

I ett gränslöst samhälle har alla individer rätt att existera oavsett etnicitet, sexuell läggning, religion, kön, identitet, uttryck eller funktion. Normer i samhället upptäcks, bryts upp, förändrar samhället till något nytt. Med mig för jämställda löner, frihet från diskriminering och begränsande strukturer.

Lyssna på röster varför vi behöver ett gränslöst feministiskt och antirasistiskt samhälle. Vilket samhälle vill du se?